Rexdi comercialitza únicament amb professionals del sector.
Per poder comprar productes, ha de dispossar prèviament de fitxa de client.
Formulari de contacte
Persona de Contacte

Empresa

Telèfon

e-mail

Adreça

Població

Província

Activitat professional dins del sector

Marques amb les què treballa


Comentaris

Enviar