Recuperar contrasenya


Avís Legal

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem:

     • REXDI SA. (En endavant, REXDI) és una empresa dedicada a la comercialització de recanvis al sector de la reparació d'electrodomèstics de línia blanca.

     • REXDI es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 10930, llibre 9860, foli 59, full 127065.

     • REXDI amb CIF A58827478, és una societat domiciliada a l'efecte de la present informació al c/ Alemanya 22, 08917 Badalona, (Barcelona), i és en l'actualitat l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament de la pàgina web www.rexdi.com.

     • Email de contacte: rexdi@rexdi.com

Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts al nostre web, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum d'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.