Recuperar contrasenya


Rexdi comercialitza únicament amb professionals del sector.
Per poder comprar productes, ha de dispossar prèviament de fitxa de client.
Formulari de contacte
Persona de Contacte

Empresa

Telèfon

e-mail

Adreça

Població

Província

Activitat professional dins del sector

Marques amb les què treballa


Comentaris


Enviar

Estic d´acord amb la política de privacitat i la política de cookies.

De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Rexdi SA. CIF A58827478 i domicili social situat en c / Alemanya 22, 08917 Badalona, ??(Barcelona), amb la possibilitat d'establir una relació comercial.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com revocar el consentiment prestat, dirigint la seva petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic gdpr@rexdi.com . Igualment pot dirigir-se a nosaltres per a qualsevol aclariment en relació amb aquest formulari o en relació a el tractament de les seves dades.