Recuperar contrasenya


Política Privacitat

Política Privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

Rexdi SA amb CIF A58827478 és responsable de l'tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser demanades a través del lloc web.

Rexdi SA informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

Tractament de les dades

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar seu interès. Aquestes dades seran incloses en un fitxer anomenat “CLIENTS”, creat i mantingut sota la responsabilitat de Rexdi SA.

Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d'informació tenen com a finalitat l'anteriorment esmentada. El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta a l'acceptar l'enviament de la informació aportada a través del formulari.

Rexdi SA informa als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l'excepció que aquesta comunicació de dades es trobi amparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament.

Rexdi SA procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Intercanvi o difusió d'informació

Rexdi SA declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s'accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

Seguretat en els accessos

L'accés a les pàgines a través de les quals el client de Rexdi SA consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

Exercici dels drets

D'acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic gdpr@rexdi.com. Per a l'exercici dels drets s'ha d'identificar mitjançant la presentació del seu NIF.

Variació de les dades

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a gdpr@rexdi.com . Igualment podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es